In deze aflevering staan we stil bij de paradox van ‘In de wereld, niet van de wereld’. Als christen ben je geroepen om enerzijds in deze wereld te leven, onderdeel te zijn van de maatschappij, en aansluiting te zoeken bij de mensen om je heen. Aan de andere kant ben je als christen niet ‘van de wereld’: je bent onderdeel van een ander Koninkrijk. Hoe kunnen we hierin een gezonde balans vinden? Daar gaat het om in deze aflevering.