Omega beweging: wat beogen we?

Omega is ontstaan vanuit het verlangen om een bijdrage te mogen leveren aan de doorbraak van Gods Koninkrijk in Nederland. Onze visie is dat we ons als christenen meer bewust worden van de relevantie van het evangelie juist in het licht van de snelle veranderingen die we om ons heen zien. Er is een kanteling in het denken gaande die nieuwe openingen creëert voor onze boodschap. Wat echter daarbij cruciaal is dat we het geloof op een manier uitleven die overkomt.

Omega wil voorzien in de behoefte van veel christenen om te leren hoe we op een relevante en realistische manier in deze postmoderne cultuur christen kunnen zijn. We willen vooral helpen het paradoxale karakter van Gods Koninkrijk te begrijpen.

Juist in deze tijd van polarisatie is het cruciaal om te ontdekken hoe je zowel radicaal als evenwichtig kunt zijn. Wat is het om zowel dichtbij God als dichtbij de wereld te zijn, zodat verbondenheid met God en passie voor de wereld elkaar niet bijten. Ook wil Omega laten zien hoezeer het werk van de Heilige Geest onmisbaar is als we echt een verschil willen maken.

Missie & Visie

Het Omega project is bedoeld om op een toegankelijke manier de realiteit en relevantie van het christelijk geloof te communiceren.

Lees verder

"Het Omega-dossier is de neerslag van een leven lang zoeken, studeren, stoeien en verwonderen. Lees het zoals het is geschreven: nippend, ontvangend en genietend."

Martin Tensen

Johan Vink

Johan Vink is socioloog. Na een korte tijd in het hoger onderwijs te hebben gewerkt, is hij 12 jaar deel geweest van de directie van Youth for Christ Nederland. Daarna heeft hij 15 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep waar hij verantwoordelijk was voor de verkondigende radio en TV programma’s. Ook is hij 15 jaar voorganger geweest van de Vineyard gemeente in Wageningen.

Hij is zijn hele leven bezig geweest met de vraag hoe je het Evangelie in deze tijd op een creatieve en oorspronkelijke manier kunt communiceren. Zijn visie is dat de boodschap van Gods Koninkrijk juist in deze postmoderne tijd enorm relevant is.

Over het Omegaproject