In deze aflevering staan we stil bij de paradox van het ‘Reeds en nog niet’. Deze paradox gaat er over, dat aan de ene kant, Gods koninkrijk reeds gekomen is, zoals Jezus dat zelf zegt, maar aan de andere kant, dat Gods koninkrijk nog niet volledig zichtbaar is. Hoe het kan dat we God slechts kunnen zien als door, wat Paulus noemt, ‘een wazige spiegel’, terwijl door Jezus de verbinding tussen God en de mens toch volledig is hersteld. Daar gaat het om in deze aflevering.