In deze aflevering staan we stil bij de paradox van ‘Hemel en aarde’. Dit gaat over de vraag hoe we tegen het bovennatuurlijke aankijken. Hoe verhoudt het geestelijke zich tot het natuurlijke? Hoe verhouden idealen vanuit ons geloof zich tot de praktijk van alledag? En wat is de rol van ons verstand in het geloof?¬†Daar gaat het om in deze aflevering.